| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lov om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien fra 1989

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 years, 5 months ago

Lov 331 af 1989 om frihedsberøvelse og anden tvang i psykiatrien er en revision af loven fra 1986

 

Loven indebærer nye procedureregler. 

Noget af det nye i loven er i følge Jørn Vestergaard (Karl Bach Jensen et al 1993, side 19-33):

  • Mindste middel princippet
  • lovkravet om at føre tvangsprotokoller
  • krav om fast vagt ved brug af Bæltefiksering, hvor formålet bl.a. er at berolige patienten
  • Frihedsberøvelse kan indbringes direkte for byretten
  • Oprettelsen af lokale patientklagenævn 
  • Indførelsen af Patientrådgivere

 

Se hele lovteksten her: Psykiatriloven af 1989.pdf

 

Loven er evalueret...

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.