| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Socialpsykiatri

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 2 years, 5 months ago

Begrebet socialpsykíatri er anvendes på mindst to forskellige måder:

 

1. Begrebet socialpsykiatri bruges samfundskritisk som den del af psykiatrien, som interesserer sig for hvordan samfundet "producerer" deres egne psykiatriske patienter (fx Anders Kelstrup 1983, side 276-279). Socialpsykiatri kan således være en særlig gren af de lægelige specialer socialmedicin og psykiatri.

 

2. Socialpsykiatri bruges også om den del af det sociale område, som tager sig af borgere med psykiatriske diagnoser - og dermed socialfaglige del af psykiatrien.

(se fx https://socialstyrelsen.dk/projekter-og-initiativer/handicap/styrket-kvalitet-i--socialpsykiatrien/kvalitet-i-socialpsykiatrien og

https://socialstyrelsen.dk/udgivelser/partnerskab-om-strategisk-udvikling-og-omlaegning-af-socialpsykiatrien-resultater-fra-kortlaegning-af-socialpsykiatrien)

Socialpsykiatrien reguleres af lov om social service og består af døgnbemandede botilbud, bofællesskaber, bostøtte, væresteder mm.

Det er kommunerne, der har ansvaret for socialpsykiatrien, men den enkelte kommune kan vælge at indgå aftaler med regionale og private socialpsykiatriske tilbud, jf. BUM-modellen. Personalet i socialpsykiatrien er ofte uddannet pædagoger. Men der er også andre faggrupper og uuddannede medarbejdere.

 

Se også:

 

2020-05-19 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.