| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Gry Trust Mertz 2017

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 5 years, 5 months ago

Gry Trust Mertz ;Jens Hansen ;Lise Marie Witt Udsen Jesper Buchholdt Gjørup:

"Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers? Muligheder og barrierer"

DEFACTUM, Region Midtjylland 2017

 

10 sider

  • Hvad vil vi med dette oplæg?   
  • Hvorfor skal vi skabe flere peer-jobs?
  • Dilemmaer og udfordringer på peer-arbejdsmarkedet
  • Hvor kan man med fordel ansætte peers?
  • Hvordan kommer vi videre?  
  • Litteratur om peers
  • Bilag: Metode og datagrundlag 

 

Notatet henvender sig til beslutningstagere på politisk og administrativt niveau – især i kommuner og regioner men også på centralt niveau – og til uddannelsesinstitutioner og praksismiljøer, der på forskellig vis arbejder med peers.  I notatet argumenteres for, at der er et stort personligt og samfundsmæssigt potentiale i at involvere borgere med brugererfaring fra psykiatrien (peers) på arbejdsmarkedet.

 

Se notatet her: Hvordan skaber vi et større arbejdsmarked for peers_Gry Trust Mertz 13 06 2017.pdf

Notatet er tilgængeligt her: http://www.defactum.dk/publikationer/showPublication?publicationId=630&pageId=309986

 

 

 

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.