| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Psykiatri

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 1 year, 1 month ago

Velkommen til en wiki om psykiatri

 

 

På denne wiki er samlet en lang række informationer, temaer, litteraturhenvisninger og begrebsdefinitioner/ordforklaringer, som kan gøre dig klogere på psykiatrien. Hensigten er at beskrive og forstå den kontekst, som har betydning for uddannelse, konsulentopgaver, udviklingsprojekter, evalueringer og forskning på området. Wikien skrives og redigeres af Jesper Buchholdt Gjørup.

 

Er du socialrådgiverstuderende?

Så kan du med fordel læse om 10 års plan for psykiatrien

Har du mere tid kan jeg anbefale dig at læse Gry Trust Mertz 2017 og teksterne om Socialpsykiatri og Recovery

Find flere tekster om begreber og litteraturhenvisninger på http://socialtarbejde.pbworks.com  

 

Er du i gang med specialuddannelsen for psykiatrisygeplejersker?

Så læs mere her: Læring i et organisatorisk og klinisk perspektiv

 

Er du i gang med speciallægeuddannelsen - eller du ansat i psykiatrien og har interesse for kvalitetsudvikling kan du læse mere om kvalitetsudvikling i sundhedsvæsenet mm her: http://metodekatalog.defactum.dk,  http://solq.pbworks.comhttp://pdsa.pbworks.com og http://implementerings.pbworks.co

 

Denne wiki om psykiatri består nu af cirka 800 sider/pages og 30 dokumenter/Files, som kan findes via fanebladene.

Sider og filer er samlet i mapper/folders, som kan ses i Navigator. Nogle af siderne er oplistet i SideBar. (i højre side af skærmbilledet)

 

Her er wikiens mapper og vigtigste sider:

 

Du kan komme retur til denne forside ved at trykke på fanebladet "Wiki"

 

Denne wiki er en af flere, som kan være relevant for dig, Andre wikier er

 

 besøg siden 7.6.15

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.