| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Lov om sindsyge personers hospitalsophold 1938

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 7 years ago

Loven er gengivet i Joseph Welner et al 1985 side 592-593 og findes på retsinformation.dk: Lov om sindssyge Persone...1) - retsinformation.pdf

Loven erstatter bestemmelser i Christian den femtes Danske Lov

 

Loven benytter begreberne...

"Statsanerkendte anstalter"/"Sindsygehospitaler":

  • "Statshospitaler"
  • "Kommunale hospitaler"
  • "Private helbredelsesanstalter"

som "meddeles autorisation af justitsministeren" til "den ledende læge"

 

"den syge", "sindsyge personer" / patienten

"Indlæggelse" og "tilbageholdelse" "mod den sindsyges vilje" - "tvangsindlagt"

Pgf 2, stk.2 definerer "en persons nærmeste", der skal "drage omsorg for den syge"

"Lægeerklæring"

"Indlagt i følge dom"

"Fornøden lægebehandling"

"Sikkerhedsforanstaltninger"

"Udskrivning kan begæres af patienten selv"

"Tilsynsværge"

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.