| 
  • If you are citizen of an European Union member nation, you may not use this service unless you are at least 16 years old.

  • You already know Dokkio is an AI-powered assistant to organize & manage your digital files & messages. Very soon, Dokkio will support Outlook as well as One Drive. Check it out today!

View
 

Sct Hans Hospital

Page history last edited by Jesper Buchholdt Gjørup 8 years, 1 month ago

Sct. Hans Hospital er det ældste, stadigt eksisterende psykiatriske hospital i Danmark.

(Asylet i Risskov, som åbnede i 1852, har imidlertid fået betegnelsen "Danmarks første helbredelsesanstalt")

 

På Wikipedia står der, at "Historien om Psykiatrisk Center Sct. Hans begynder efter alt at dømme i det 13. århundrede, hvor man etablerede spedalskhedshospitalet Skt Jørgensgård, der senere blev forenet med Helligåndshuset. I 1630 flyttede hospitalet uden for Københavns volde og blev samtidig indrettet til hospital for fattige og epidemisk syge samt til dårekiste. Stiftelsen havnede efter flere flytninger uden for Vesterport ved Kalvebod Strand, hvor det lå i godt 100 år. Omkring 1749 betænktes Stiftelsen med rigelige gaver af en fransk, katolsk galanterihandler, Glaudi Rosset, og fik derefter det officielle navn, »Sankt Hans Hospital og Claudi Rosset's Stiftelse«. 1769 flyttedes Sankt Hans Hospital til Ladegården, hvor det før havde haft til huse, og som Fattigvæsenet nu købte af landmilitæretaten, og her husedes i 40 år 500 lemmer, deriblandt en del psykisk syge og 180 syfilisramte" (https://da.wikipedia.org/wiki/Psykiatrisk_Center_Sct._Hans)

 

Andre kilder oplyser at det var i 1766 at pesthuset i København omdøbt til Sct. Hans Hospital

 

I 1803 blev der udarbejdet "Regler for de Afsindiges Modtagelse og Behandling paa Sct. Hans Hospital"

(Kilde: Hans Adserballe: "Retspsykiatriens historie", som er kapitel 1 i Henrik Day Poulsen Peter Gottlieb og Hans Adserballe 2000)

 

Hospitalet lå oprindeligt i København, men belejringen af København og bombningen af hovedstaden i 1807 resulterede i, at hospitalet flyttede til Roskilde

(kilde: Artiklen "Hospital i skudlinjen - Sct. Hans Hospital flytter til Roskilde" skrevet af museumskonsulent Anne Dorthe Suderbo og blev bragt i Personalhistorisk Tidsskrift 2007:2, her fra https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/Om-centret/Museum/Sider/Historiske-artikler.aspx

 

Hans Adserballe oplyser dog, at udflytningen af Sct. Hans til Bisballegaard ved Roskilde i 1808 handlede om at afsondre afsindige og tossede fra Borgersamfundet for at undgå "den Fare, Skræk og Uleilighed de kunde forvolde" (Henrik Day Poulsen Peter Gottlieb og Hans Adserballe 2000, side 18)

 

Sct. Hans Hospital havde i 1816 cirka 200 patienter.

Hospitalet blev udvidet i flere omgang og havde i 1916 omkring 1500 patienter'.

(kilde: Anders Kelstrup i Einar Kringlen 1977, side 89-90, baseret på H Helweg 1915)

 

I 1950 havde hospitalet omkring 3000 patienter, fordelt på flere matrikler.

1987 overtog Roskilde Amt Østhospitalet og omdøbte det til Amtssygehuset Fjorden.

1995 var der omkring 500 patienter fordelt på fem afdelinger.

(Kilde: Rasmus Fog 1995)

 

I dag er der plads til cirka 180 indlagte patienter fordelt på cirka 13 afsnit på de to afdelinger: R (Retspsykiatri) og M (Dobbeltdiagnose)

Hertil kommer ambulante tilbud. (Kilde: https://www.psykiatri-regionh.dk/centre-og-social-tilbud/Psykiatriske-centre/Psykiatrisk-Center-Sct.-Hans/Om-centret/Om%20centret/Sider/default.aspx)

 

Læs mere om Sct.Hans på Wikpedia: http://da.wikipedia.org/wiki/Psykiatrisk_Center_Sct._Hans og i artiklen skrevet af Rasmus Fog i 1995

 

Comments (0)

You don't have permission to comment on this page.